83 342 69 92

Kurs operator koparki jednonaczyniowej


Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Po kursie operatora koparki jednonaczyniowej uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy koparki jednonaczyniowej klasy II, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy.

Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia UNI-ANDRAGOS zgodnie z zezwoleniem Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

UWAGA! Nie jest wymagane prawo jazdy!

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej obejmuje 102 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora koparki jednonaczyniowej odbywają się w siedzibie Ośrodka Szkolenia UNI-ANDRAGOS w Białej Podlaskiej. Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora koparki jednonaczyniowej ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: BIAŁA PODLASKA!

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU:

1. użytkowanie eksploatacyjne
2. dokumentacja techniczna
3. bezpieczeństwo i higiena pracy
4. podstawy elektrotechniki
5. silniki spalinowe
6. elementy hydrauliki
7. budowa koparki jednonaczyniowej
8. technologia robót
9. zajęcia praktyczne

EGZAMIN:
Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia UNI-ANDRAGOS w Białej Podlaskiej!
Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.
Informacje i zapisy:

Włodzimierz Iwaniuk tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A