83 342 69 92

Kurs ADR


Kursy ADR dotyczą zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR, by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień dedykowany jest kurs ADR początkujący podstawowy oraz specjalistyczny. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.

CEL KURSU ADR

Celem kursu jest wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą. Posiadanie uprawnień ADR gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych przez kierowców działań oraz ich zgodność z bieżącym prawem dotyczącym przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę!!!

WYMAGANIA DO ROZPOCZĘCIA KURSU ADR

W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E.

Prowadzimy kursy wymagane do rozpoczęcia kursu ADR: kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. C+E.

EGZAMIN WLICZONY W KOSZT KURSU ADR!!!

Program kursu ADR:

1. Omówienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych
2. Obowiązki uczestników przewozu: nadawca, przewoźnik, odbiorca
3. Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać załogi pojazdu
4. Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
5. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
6. Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań
7. Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
8. Dokumenty wymagane w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

  • dokument przewozowy ( studium przypadków)
  • instrukcja pisemna dla kierowcy ( wyposażenie awaryjne)
  • inne dokumenty m.in. świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR

9. Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi

Wykładowcami na kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych są doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Straży Pożarnej.

EGZAMIN PO ZAKOŃCZENIU KURSU ADR:

Na zakończenie szkolenia uczestnicy biorą udział w egzaminie kończącym kurs ADR. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem). Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.

100% zdawalności na ostatnim kursie ADR!
Zapisy na kurs:

Włodzimierz Iwaniuk tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A