83 342 69 92

Szkolenia BHP


Nawet najbardziej nudne miejsce pracy potrafi skrywać niebezpieczeństwa, o których często pracownik nawet nie pomyśli. Bywa, że wystarczy chwila nieuwagi, zbieg okoliczności, by doszło do tragicznego w wypadku. Niestety w sytuacji gdy taki wypadek zaistnieje, problem ma nie tylko pracownik-poszkodowany, ale również pracodawca – jeżeli nie dopełnił obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy. Tak więc, zagwarantowanie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy a także poszerzanie świadomości poprzez odpowiednie szkolenia i przestrzeganie koniecznych procedur jest tak istotne. Warto zlecić zadania związane z BHP i ochroną p. poż. odpowiednim specjalistom.
Informacje o zagadnieniach związanych z BHP

Włodzimierz Iwaniuk tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A