83 342 69 92

Kurs operatora wózka widłowego


Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO są jednym z najbardziej uniwersalnych i powszechnych środków transportu wewnątrzzakładowego. Wózki jezdniowe podnośnikowe to kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym, przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowane w transporcie bliskim i magazynowaniu, załadunku samochodów ciężarowych i wagonów.

W magazynach i hurtowniach oraz w zakładach usługowych i produkcyjnych, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, powszechnie znany wózek jezdniowy podnośnikowy, potocznie zwany wózkiem widłowym lub widlakiem stał się niezastąpionych środkiem do przemieszczania ładunków. Współczesne systemy transportowo – magazynowe i związana z nimi logistyka działania sprawiają, że materiał przeznaczony do przemieszczenia przy pomocy wózka widłowego najczęściej umieszcza się na drewnianych paletach transportowych. W myśl obowiązujących przepisów prawa obsługę i konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych można powierzyć jedynie osobom posiadającym odpowiednie przeszkolenie, specjalne uprawnienia oraz upoważnienie pracodawcy.

Osoby kończące kurs otrzymują, po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uprawnienie w kategorii IIWJO o ukończonym kursie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

W ramach szkolenia zdobędziesz informacje na temat:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, specjalne
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Zagadnienia z zakresu BHP
6. Praktyczna nauka jazdy
7. Wiadomości o dozorze technicznym
8. Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami
9. Wymiana butli gazowej
Informacje i zapisy:

Włodzimierz Iwaniuk tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A