83 342 69 92

Jak zostać kierowcą zawodowym?


Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w firmach transportowych zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym a także w firmach zajmujących się budownictwem drogowym itp. By je uzyskać, trzeba przejść szereg kursów i zdać niezbędne egzaminy. Podstawą jest jednak prawo jazdy i to od uzyskania takiego dokumentu należy zacząć.

Prawo jazdy kategorii B

Żeby otrzymać prawo jazdy kategorii B, należy zapisać się na kurs, a następnie przystąpić do egzaminu. Prawo jazdy tej kategorii wydawane jest osobom, które ukończyły 18 rok życia (na kurs można zapisać się także na 3 miesiące przed 18 urodzinami) oraz posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi. Po zakończeniu szkolenia każdy kursant przystępuje do egzaminu, składającego się z części teoretycznej (test) i praktycznej (jazda na placu manewrowym i po mieście). Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na otrzymanie uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi.

Prawo jazdy kategorii C/C+E

Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawa jazdy kategorii C. By można było zapisać się na szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. C, należy uzyskać profil kandydata na kierowcę w wydziale komunikacji.
Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 rok życia (lub od 18 lat jeśli kursant uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej280h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat. C lub CE). Koniecznością jest także posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które stwierdzają brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi.  Po zakończeniu kursu kandydat na kierowcę musi zdać egzamin – w formie testu oraz z prawidłowej jazdy w ruchu drogowym oraz na placu manewrowym. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania prawa jazdy kategorii C.
Do kursu na prawo jazdy kat. C+E można przystąpić po zdanym egzaminie na prawo jazdy kat C. Kurs składa się z zajęć praktycznych, egzamin jest tylko w formie praktycznej. Dla osób, którym się bardzo śpieszy, kurs na prawo jazdy kat. C i kat. CE można zorganizować równocześnie.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Posiadając lub zamierzając uzyskać prawo jazdy kategorii C / C+E, można ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, uprawniające do zawodowego przewozu rzeczy. W tym celu należy zapisać się na kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej (albo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). Są to szkolenia będące odpowiednikami dawniejszego kursu na przewóz rzeczy.
Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C/C+E wydane po 10 września 2009 roku, a którzy mają mniej niż 21 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lat.
Szkolenie w pełnej wersji trwa 280 godzin lekcyjnych, a w wersji przyspieszonej – 140 godzin lekcyjnych. Po zakończeniu kursu każdy z kierowców przystępuje do egzaminu, składającego się z pytań testowych. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na większość pytań gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku. By uzyskać Świadectwo Kwalifikacji  Zawodowej o uzyskać wpis kodu 95 do prawa jazdy, koniecznością jest przedłożenie badań lekarskich i psychologicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku w wydziale komunikacji.

Szkolenie okresowe kierowców

Wraz z uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i wpisu w prawo jazdy, stajesz się pełnoprawnym kierowcą zawodowym. Pamiętaj jednak, że uprawnienia wydawane są na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej traci swoją ważność po 5 latach od jego wydania.

By przedłużyć termin jego ważności, należy ukończyć szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych. Kurs organizowany jest przez ośrodki szkoleniowe wpisane w rejestr Urzedów Wojewódzkich. W uzyskaniu przedłużenia ważności Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej liczy się ukończenie kursu – nie trzeba zadawać egzaminu. Należy jednak wykonać badania lekarskie i psychologiczne. Dopiero po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskiego i psychologicznego można ubiegać się o wpis w kodu 95 w prawo jazdy.
Kolejne szkolenie okresowe należy ukończyć w ciągu  5 lat od wydania poprzedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Warto podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

Wcale nie trzeba ograniczać się wyłącznie do przewozu rzeczy. Posiadając prawo jazdy kategorii C/C+E można zapisać się na dodatkowe szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji.
Jedną z opcji jest szkolenie dla kierowców ADR, uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenie podstawowe ADR można już ukończyć z kategorią B prawa jazdy. Kurs składa się z części podstawowej i specjalistycznej. Po zakończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu w formie testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymasz zaświadczenie ADR, które uprawnia do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie krajowym i zagranicznym. Zaświadczenie ADR jest honorowane we wszystkich krajach Europy.
Po szczegółowe informacje zadzwoń lub napisz na Fb!

Agnieszka Gawlik tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A