83 342 69 92

Szkolenia okresowe kierowców


Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Obowiązek szkolenia okresowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas postoju. Każdy kierowca posiadający uprawnienia kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E zobowiązany jest do ukończenia raz na 5 lat szkolenia okresowego odpowiednio do pojazdu którym wykonuje przewóz. Odbywa się ono w formie zajęć teoretycznych.

Po ukończeniu szkolenia wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu szkolenia kierowca, chcąc wykonywać przewóz drogowy, obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.

W UNI-ANDRAGOS zdobędziesz też podstawowe uprawnienia, aby zostać kierowcą zawodowym – kurs na prawo jazdy kat. C, kurs na prawo jazdy kat. CE, kwalifikacja wstępna, kurs ADR.

Zapraszamy też na szkolenia z zakresu: czas pracy kierowców i kurs obsługa tachografów cyfrowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OKRESOWEGO

35 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w postaci wykładów. Od piątku do wtorku w godzinach ustalanych z grupą w dniu rozpoczęcia szkolenia.

BADANIA LEKARSKIE PO SZKOLENIU OKRESOWYM:

Kierowca po ukończeniu szkolenia okresowego po raz pierwszy zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Badania należy odbyć PO kursie (nie przed ani w trakcie).

ZAŚWIADCZENIE PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU OKRESOWYM:

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia – po zakończeniu szkolenia nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.
Zapisy na szkolenie okresowe i informacje:

Agnieszka Gawlik tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A