83 342 69 92

Kwalifikacja wstępna


Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma ona ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

10 września 2008 roku – dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E
10 września 2009 roku – dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E
Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED tymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW.

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem Polski, osoba przebywająca na terenie Polski, od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie Polski, lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski, bez względu na wiek i płeć.
Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii! Nie musi nawet być w trakcie kursu prawa jazdy.

RODZAJE KURSÓW KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Kwalifikacja wstępna pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą zrobić prawo jazdy kat. C, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 21 lat, lub chcą zrobić prawo jazdy kat. D, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 24 lat. Kurs skierowany jest też do osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.
Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej pełnej to 280 godzin z czego 260 godzin to zajęcia teoretyczne, a 20 godzin to zajęcia praktyczne (16 godzin zajęć w ruchy drogowym i 4 godziny jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych). Średni czas trwania kursu to 30 dni.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku, oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009 roku.
Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 140 godzin z czego z czego 30 godzin to zajęcia teoretyczne a 10 godzin to zajęcia praktyczne (2 godziny jazdy na płycie poślizgowej/symulatorze w warunkach specjalnych oraz 8 godzin jazdy w ruchu drogowym). Średni czas trwania kursu to 22 dni.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.
Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 70 godzin z czego 65 godzin to zajęcia teoretyczne, a 5 godzin to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.
Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej to 35 godzin z czego 32,5 godzin to zajęcia teoretyczne, a 2,5 godziny to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniająca to 7 dni.

WYMAGANIA DO ROZPOCZĘCIA KURSU KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ:

Kursant przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).

EGAZMIN PAŃSTWOWY PO ZAKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ:

Według rozporządzenia egzamin jest ustalany dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia.
Egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej pełnej i przyspieszonej prowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.
Egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej prowadzony jest w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.. Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

EGZAMIN JEST WLICZONY W KOSZT KURSU KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

UPRAWNIENIA UZYSKANE PO ZDANIU EGZAMINU:

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu szkolenia wstępnej kwalifikacji. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie. Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.
Informacje i zapisy na kurs:

Agnieszka Gawlik tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A