83 342 69 92

Kurs operator koparko-ładowarki


Kurs operatora koparko-ładowarki kl. II (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie II klasy uprawnień. Po kursie operatora koparko-ładowarki uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy koparko-ładowarek klasy II, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia UNI-ANDRAGOS na podstawie zezwolenia wydanego przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

WYMAGANIA DO ROZPOCZĘCIA KURSU OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora koparko ładowarki:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności – załatwiane w ośrodku szkolenia UNI-ANDRAGOS

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

Kurs operatora koparko-ładowarki obejmuje 102 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora koparko-ładowarki odbywają się w Siedzibie Ośrodka Szkolenia UNI-ANDRAGOS. Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora koparko-ładowarki ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Biała Podlaska!
PROGRAM SZKOLENIA:
1. użytkowanie eksploatacyjne
2. dokumentacja techniczna
3. bezpieczeństwo i higiena pracy
4. podstawy elektrotechniki
5. silniki spalinowe
6. elementy hydrauliki
7. budowa koparko-ładowarek
8. technologia robót
9. zajęcia praktyczne

EGZAMIN:
Kurs operatora koparko-ładowarki kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia UNI-ANDRAGOS w Białej Podlaskiej!. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki – wszystkie typy.
Zapisy i informacje:

Biuro UNI-ANDRAGOS

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A