83 342 69 92

Kurs czas pracy kierowcy


Kurs czas pracy kierowców, optymalny czas prowadzenia pojazdu – obejmuje wiedzę z zakresu przepisów regulujących czas pracy każdego kierowcy, który prowadzi samochód ciężarowy, jego odczytywanie i ewidencjonowanie, a także obowiązkowe przerwy w pracy. Czas ten objęty jest precyzyjnymi regulacjami prawnymi oraz ściśle monitorowany za pomocą tachografów montowanych w samochodach ciężarowych.

Kurs czas pracy kierowców skierowany jest do osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe i właścicieli firm przewozowych, a także kierowców zawodowych, kadrowych i księgowych, kierowników transportu, dyspozytorów i planistów.

Cel kursu czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców ma na celu przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych – Umowa AETR, Rozporządzenie WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców.

Czas trwania kursu czas pracy kierowców:

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców obejmuje 6 godzin (1 dzień)

Kurs czas pracy kierowców obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
2. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
3. Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą  i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
4. Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna
5. Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
6. Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
7. Maksymalny czas dziennego prowadzenia
8. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
9. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
10. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
11. Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
12. Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę,czy nie?
13. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
14. Odpoczynek w załodze
15. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
16. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
17. Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
18. Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
19. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
20. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
21. Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
22. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
23. Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
24. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
25. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
26. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
27. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo
Informacje na temat planowanego kursu czas pracy kierowców:

Kazimierz Kociuk tel. 504 151 067
tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A