83 342 69 92

Wracamy do pracy!


Wracamy do życia – po prawie dwumiesięcznej przerwie wracamy do pracy. Wszystkie szkolenia z naszej oferty są już realizowane. Egzaminy powróciły zarówno do WORD Oczywiście zachowujemy standardy bezpieczeństwa zalecone przez rządzących. Dlatego jeśli chcesz rozpocząć szkolenie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z biurem.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo należy zapoznać się z poniższymi zasadami przed wizytą w UNI-ANDRAGOS.

1. Osoby zakażone Sars-Cov-2, objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub mające objawy chorobowe np. gorączka, kaszel, katar, duszności – NIE MOGĄ wejść do UNI-ANDRAGOS.  W takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem.

2. Bezpośrednio przed wejściem do budynku należy dokładnie zdezynfekować dłonie – dozownik z odpowiednim płynem znajduję się przy głównych drzwiach budynku.

3. Osoby przystępujące do szkolenia zobowiązane są do noszenia zarówno w budynku jak i w pojeździe maseczki zasłaniającej dokładnie usta i nos – należy użyć nowej maseczki jednorazowej samodzielnie zakupionej. Ze względu na specyfikę szkolenia nie można wykorzystywać do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików).

4. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia osobom zdającym, w sposób bezkontaktowy, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną dopuszczone do egzaminu lub szkolenia (zasady określone przez Marszałka Woj. Lubelskiego).

5. W trakcie przebywania na terenie Ośrodka należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych osób – nie mniej niż 1,5 metra.

6. Wracamy do pracy ale jeśli to możliwe to zapisy na szkolenia odbywają się głównie w formie telefonicznej.

7. Egzaminy teoretyczne będą się odbywać na zasadach określonych przez poszczególne komisje. O konkretnych wytycznych będziemy informować przed egzaminem.

Zapraszamy!
Zapisy na szkolenie okresowe i informacje:

Agnieszka Gawlik tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A