83 342 69 92

Szkolenia okresowe kierowców


Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia – po zakończeniu szkolenia nie przeprowadza się egzaminu. Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.

 

Czas trwania szkolenia okresowego:

35 godzin zajęć teoretycznych

Uczestnicy szkolenia:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 

okresowe Badania lekarskie:

Kierowca po ukończeniu szkolenia okresowego po raz pierwszy zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Badania należy odbyć PO kursie (nie przed ani w trakcie).
Badania można wykonać przez nasz ośrodek: Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa tel. 22 371 65 05
Cena:

550 zł – Materiały szkoleniowe w cenie szkolenia.
Bezrobotni:

Ośrodek Szkolenia UNI-ANDRAGOS jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy.
Zapisy na szkolenie okresowe i informacje:

Agnieszka Gawlik tel. 535 165 166

tel. 83 342 69 92 uniandragos@gmail.com
Biała Podlaska ul. Kolejowa 38A